produkcja

Szkolenie okresowe dla pracowników z certyfikatem VCA

Każdy pracownik powinien odbyć szkolenie przed rozpoczęciem jakichkolwiek zadań, które wynikają z charakteru wykonywanej przez niego pracy oraz obowiązków mu powierzonych. Jest to niezbędne przed tym jak dany pracownik będzie mógł wykonywać dany rodzaj pracy. Jednak prawo wymaga również okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy dla każdego pracodawcy, czy też pracowników, którzy kierują …

Continue Reading
produkcja

Maszyny niezbędne do produkcji

Masowa produkcja napojów wymusza stosowanie maszyn na każdym etapie produkcji. Przy wytwarzaniu 200 000 butelek na dobę wykonywanie pracy ręcznie byłoby niemożliwe i nie ekonomiczne. Stąd do zamykania butelek z napojami gazowanymi, sokami, alkoholem, stosuje się zakręcarki. Maszyna do zakręcania butelek – czy ma jakieś ograniczenia? Dostępne w wielu wersjach, od najprostszych, obsługujących na raz …

Continue Reading