produkcja

Szkolenie okresowe dla pracowników z certyfikatem VCA

Każdy pracownik powinien odbyć szkolenie przed rozpoczęciem jakichkolwiek zadań, które wynikają z charakteru wykonywanej przez niego pracy oraz obowiązków mu powierzonych. Jest to niezbędne przed tym jak dany pracownik będzie mógł wykonywać dany rodzaj pracy. Jednak prawo wymaga również okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy dla każdego pracodawcy, czy też pracowników, którzy kierują innymi osobami zatrudnionymi w firmie. Certyfikat VCA jest bardzo ważną cechą firmy prowadzącej szkolenia BHP i dotyczy on zarządzania bezpieczeństwem.

Kiedy wykonywać okresowe szkolenia BHP?

Wymaga się, aby były one wykonywane przez pracodawców oraz pracowników kierujących innymi pracownikami przynajmniej raz na pięć lat. Jednak pierwsze takie szkolenie powinno się odbyć maksymalnie do sześciu miesięcy po zatrudnieniu. Dotyczy one obowiązków osoby kierującej innymi ludźmi, ale także zawiera poszerzony zakres wiedzy na temat warunków bezpiecznej pracy. Mówi o tym jakie są przepisy regulujące warunki w jakich powinna odbywać się praca, ale także o wymaganiach w stosunku do pracodawcy.

Forma

Tego typu szkolenie może być realizowane także w wygodnej formie online. Umożliwia ona dokładne przebrnięcie przez wszystkie przepisy oraz zasady przez pracownika, czy też pracodawce w odpowiednim dla niego tempie. Szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy może być w formie kursu, bądź seminarium. W każdym z tych przypadków wymagane jest zakończenie szkolenia egzaminem, którego zdanie poświadcza odpowiedni dokument.

Wiedza zdobywana na szkoleniach BHP wstępnych oraz okresowych

Pracownicy podczas szkoleń BHP uzyskują wiedzę z zakresu swoich praw i obowiązków w pracy. Część szkolenia dotyczy urlopów, zwolnień lekarskich i długości dnia pracy. Kolejny etap szkolenia dotyczy wypadków przy pracy, definicji zdarzenia oraz sposobu zgłaszania. Ważnym elementem szkolenia są także informacje dotyczące stanowiska pracy, niezbędnych narzędzi do wykonania swoich obowiązków oraz stroju pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *